PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ…

PARKOVÁNÍ NA MÍSTĚ!!Níže je označená mapa lokality běhu a vjezdu na parkoviště. Jelikož je uzavřená cesta přes náměstí v Miletíně a bude uzavřena i cesta podél kempu-koupaliště, jediný možný vjezd je od směru z Tetína nebo Třebihoště. Podrobné info v mapě.