Trasa závodu

Trasa pro dospělé je 5 km dlouhá a je vedena krásnou přírodou Miletínské bažantnice

Trasy pro děti jsou rozděleny dle věkových kategorií 200, 400 a 800 metrů